Chat hỗ trợ
Chat ngay

Thêm Giờ, Phút, Giây Vào Một Thời Gian Trong Excel

meo-huong-dan-thu-thuat-tin-hoc-van-phong

Thêm Giờ, Phút, Giây Vào Một Thời Gian Trong Excel 2016, 2019. 

Bạn có thể cộng hai giá trị thời gian với nhau để nhận giá trị thời gian tích lũy. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn thêm một số giờ và phút đã đặt vào giá trị thời gian hiện có. Trong những tình huống này, bạn có thể sử dụng chức năng TIME. Vậy là thế nào để thêm giờ phút giây vào trong excel?

Xem thêm >> Hàm DOLLAR – Chuyển Đổi Một Số Sang Dạng Dollar

Xem thêm >>  Hàm Tính Tuổi Trong Excel 2010, 2016, 2019, 365

Hướng Dẫn Hàm Thời Gian Trong Excel

Ở ô F6, chúng ta sử dụng công thức:

=E6+TIME(5,30,0)

Trong ví dụ này, bạn thêm 5 giờ 30 phút vào tất cả thời gian trong danh sách.

Hàm TIME cho phép bạn tạo giá trị thời gian nhanh chóng bằng cách sử dụng ba đối số: giờ, phút và giây.

Ví dụ: công thức sau trả về giá trị thời gian 2:30:30 chiều:

=TIME(14,0,30)

Để thêm một số giờ nhất định vào một giá trị thời gian hiện có, chỉ cần sử dụng hàm TIME để tạo một giá trị thời gian mới và sau đó cộng chúng lại với nhau. Công thức sau đây thêm 30 phút vào thời gian hiện tại, dẫn đến giá trị thời gian là 3:00 chiều.

=”2:30:00 PM” + TIME(0, 30, 0)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Thêm Giờ, Phút, Giây Vào Một Thời Gian Trong Excel vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

5/5 - (1 bình chọn)