Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hàm MAXIFS Trong Excel, Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất

meo-huong-dan-thu-thuat-tin-hoc-van-phong

Hàm MAXIFS Trong Excel, Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Hàm MAXIFS trong Excel là một hàm mới, được giới thiệu trong Excel 365 và 2019. Hàm này trả về giá trị MAX từ một phạm vi nhất định.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm MAXIFS trong Excel.

Cú pháp của hàm MAXIFS

=MAXIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,…)
  • Max_range1: Là phạm vi số chứa giá trị lớn nhất.
  • Criteria_range1: Là phạm vi tiêu chí mà bạn muốn lọc trước khi nhận giá trị tối đa.
  • Criteria1: là tiêu chí hoặc bộ lọc mà bạn muốn đặt trên tiêu chí dải ô trước khi nhận giá trị Tối đa.

Bạn có thể có nhiều cặp tiêu chí_bảng và tiêu chí.

Hãy hiểu hàm MAXIFS với một ví dụ.

Ví dụ về hàm MAXIFS

Vì vậy, ở đây tôi có một bảng gồm một số dữ liệu. Cột đầu tiên chứa các giá trị số. Cột thứ hai chứa Vùng và cột thứ ba có bộ phận.

Nhiệm vụ là cho biết giá trị lớn nhất từ ​​phạm vi đầu tiên cho mỗi vùng.ham-maxifs-trong-excel-ham-tim-gia-tri-lon-nhat

Công thức để nhận giá trị lớn nhất từ ​​vùng “”East”” sẽ là:

=MAXIFS(A2:A16,B2:B16,”East”)

Nó sẽ trả về 82.

Chúng tôi cũng có thể đưa ra tham chiếu về các tiêu chí và sử dụng phạm vi tuyệt đối để khoá phạm vi:

=MAXIFS($A$2:$A$16,$B$2:$B$16,E2)

Bạn có thể đặt nhiều hơn 1 tiêu chí trong hàm MAXIFS. Ví dụ: nếu tôi muốn nhận giá trị MAX từ bộ phận CNTT của khu vực SOUTH thì công thức sẽ là:

=MAXIFS(A2:A16,C2:C16,”IT”,B2:B16,”SOUTH”)

Điều này sẽ trả về 100 theo dữ liệu trên. Nếu chúng tôi đặt “Accounts” thay cho CNTT, MAXIFS sẽ trả về 82.

ham-maxifs-trong-excel-ham-tim-gia-tri-lon-nhat-1

Đây là phần giới thiệu nhỏ về hàm MAXIFS của Excel 365 và 2019. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

5/5 - (1 bình chọn)