Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hàm MINIFS Trong Excel, Hàm Trả Về Giá Trị Nhỏ Nhất

meo-huong-dan-thu-thuat-tin-hoc-van-phong

Hàm MINIFS Trong Excel, Hàm Trả Về Giá Trị Nhỏ Nhất

Hàm MINIFS trong Excel là một hàm mới, được giới thiệu trong Excel 365 và 2019. Hàm này trả về giá trị nhỏ nhất từ ​​một phạm vi nhất định.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm MINIFS trong Excel.

Cú pháp của hàm MINIFS

=MINIFS(min_range,criteria_range1,criteria1,…)

  • Min_range1: Là phạm vi số chứa giá trị nhỏ nhất.
  • Criteria_range1: Là phạm vi tiêu chí mà bạn muốn lọc trước khi nhận giá trị nhỏ nhất.
  • Criteria1: Đây là tiêu chí hoặc bộ lọc mà bạn muốn đặt trên tiêu chí_ dải ô trước khi nhận được giá trị nhỏ nhất.

Để dễ hiểu hàm MINIFS hãy xem với một ví dụ.

Ví dụ về hàm MINIFS

Ở đây tôi có một bảng gồm một số dữ liệu. Cột đầu tiên chứa các giá trị số. Cột thứ hai chứa Vùng và cột thứ ba có bộ phận.

Nhiệm vụ là cho biết giá trị nhỏ nhất từ ​​phạm vi đầu tiên cho mỗi vùng.

ham-minifs-trong-excel-ham-tra-ve-gia-tri-nho-nhat

Công thức để nhận giá trị lớn nhất từ ​​vùng “East” sẽ là:

=MINIFS(A2:A16,B2:B16,”East”)

Nó sẽ trả về 29.

Chúng tôi cũng có thể đưa ra tham chiếu của các tiêu chí. Ở đây, chúng tôi đã sử dụng phạm vi tuyệt đối để khóa phạm vi min_range và criteria_range

=MINIFS($A$2:$A$16,$B$2:$B$16,E2)
Bạn có thể đặt nhiều hơn 1 tiêu chí trong hàm MINIFS. Ví dụ: nếu tôi muốn nhận giá trị tối thiểu từ bộ phận CNTT của khu vực SOUTH thì công thức sẽ là:

=MINIFS(A2:A16,C2:C16,”IT”,B2:B16,”SOUTH”)

Điều này sẽ trả về 36 theo dữ liệu trên. Nếu chúng ta đặt “Accounts” thay cho CNTT, MINIFS sẽ trả về 82.

ham-minifs-trong-excel-ham-tra-ve-gia-tri-nho-nhat-1

Đây là một giới thiệu nhỏ về hàm MINIFS của Excel 365 và 2019. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

5/5 - (1 bình chọn)